ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AGROTECH S.A.)
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κο Μυλωθρίδη Μιχάλη  στο τηλέφωνο: +30 2310 795 018 (εσωτερικό. 111)