ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AGROTECH S.A.)
01/08/2014
Απόφαση Εγκρίσεων Σχεδίων Βελτίωσης
 
01/08/2014
Απόφαση Εγκρίσεων Σχεδίων Βελτίωσης - Εγκύκλιoς εκλογής γεωργικού ελκυστήρα
 
01/08/2014
Εγκύκλιος ρεαλιστικού κόστους υλοποίησης
 
01/08/2014
Εγκύκλιος Τρακτέρ
 
01/08/2014
ΚΥΑ 4985 (1) ΦΕΚ 1026/0.2.07.2010
 
01/08/2014
ΚΥΑ 4985 (2) ΦΕΚ 1993/24.12.2010
 
01/08/2014
ΚΥΑ 4985 (3) ΦΕΚ 1145/07.06.2011
 
01/08/2014
ΚΥΑ 4985 (4) ΦΕΚ 645/07.03.2012
 
01/08/2014
ΥΑ 145 (1) ΦΕΚ 7/11.01.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 145 (2) ΦΕΚ 482/29.03.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 145 (3) ΦΕΚ 1748/03.08.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 146 (1) ΦΕΚ 12/12.01.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 146 (2) ΦΕΚ 454/22.03.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 146 (3) ΦΕΚ 879/18.05.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 146 (4) ΦΕΚ 1423/16.06.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 146 (5) ΦΕΚ 1645/22.07.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 146 (6) ΦΕΚ 1853/22.08.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 4115 (1) ΦΕΚ 947/27.03.2012
 
01/08/2014
ΥΑ 4115 (2) ΦΕΚ 2124/12.07.2012
 
01/08/2014
ΥΑ 4115 (3) ΦΕΚ 2979/08.11.2012
 
01/08/2014
ΥΑ 11308 (1) ΦΕΚ 1964/21.12.2010
 
01/08/2014
ΥΑ 11308 (2) ΦΕΚ 462/23.03.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 11308 (3) ΦΕΚ 2198/30.09.2011
 
01/08/2014
ΥΑ 12374 (1) ΦΕΚ 2036/29.12.2010
 
01/08/2014
ΥΑ 12374 (2) ΦΕΚ 1680/19.07.2011
 
01/08/2014
Εγκύκλιος Πληρωμών ΜΕΤΡΟ 1.2.1 ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2.1. "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013
Λήψη Αρχείου
 
01/08/2014
Εγκύκλιος Παραλαβών ΜΕΤΡΟ 1.2.1
 
01/08/2014
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΑ 2013-2020
 
01/08/2014
ΥΑ Παραλαβών ΜΕΤΡΟ 1.2.1 (1η Τροπ).
 
01/07/2014
ΥΑ Παραλαβών ΜΕΤΡΟ 1.2.1
 
01/06/2014
Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού
Αρ. 26983/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΦΕΚ 3254/Β/2013)
Λήψη Αρχείου
 
01/06/2014
2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014» (ΦΕΚ 3255/Β/2013)
Λήψη Αρχείου
 
01/06/2014
Περίληψη 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Αρ. 26985/19-12-2013 «Περίληψη 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1
Λήψη Αρχείου