ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AGROTECH S.A.)
01 Επιφάνεια 02 Κατηγορία
v
v
Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 100 kWp στην Καλαμόριζα Καλυβίων Αιτωλοακαρνανίας.
Ισχύς Σταθμού: 100 kWp
Φ/Β Πλαίσια: RENESOLA JC250M-24Bb 250W POLY
Αντιστροφείς: POWER ONE TRIO-27.6-TL-OUTDS2X INT, POWER ONE TRIO-20,0-TL-OUTDS2X INT
Βάσεις στήριξης: HILTI
Σύστημα Διαχείρισης: Meteocontrol
Χρόνος υλοποίησης: Ιούνιος 2013
Σύνδεση με δίκτυο: 27/6/2013
Σχόλια: Αποτελείται από 400 πάνελ της εταιρείας RENESOLA ισχύος 250W το καθένα, 3 inverter της εταιρείας Power One ισχύος 27.6 kW, 1 inverter της εταιρειάς Power One ισχύος 20 kW. Οι βάσεις στήριξης είναι της εταιρείας HILTI και έχουν σταθερή κλίση 25 μοίρες προς το νότο.