ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AGROTECH S.A.)
01 Επιφάνεια 02 Κατηγορία
v
v
Φωτοβοταϊκός σταθμός ισχύος 99,84 kWp στην Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας Έργο 3.
Ισχύς Σταθμού: 99,84 kWp
Φ/Β Πλαίσια: LUXOR SM LX-240P/156-60+ [HHX FS50 MC4] (pol)
Αντιστροφείς: POWER ONE TRIO-27.6-TL-OUTDS2X INT, POWER ONE TRIO-20.0-TL-OUTDS2X INT
Βάσεις στήριξης: Hilti
Σύστημα Διαχείρισης: Meteocontrol
Χρόνος υλοποίησης: Ιούνιος 2013
Σύνδεση με δίκτυο: 28/6/2013
Σχόλια: Αποτελείται από 416 πάνελ της εταιρείας LUXOR ισχύος 240W το καθένα, 3 inverter της εταιρείας Power One ισχύος 27.6 kW, 1 inverter της εταιρειάς Power One ισχύος 20 kW. Οι βάσεις στήριξης είναι της εταιρείας HILTI και έχουν σταθερή κλίση 25 μοίρες προς το νότο.